Python leren via U-Talent

Het nascholingsnetwerk uit Utrecht biedt aan:

6 weken Python (2x per week).
Incl. begeleiding via Discord.

  • De basis van Python: Expressies, variabelen, getallen, booleans en strings
  • Het uitvoeren van berekeningen met slimme algoritmes
  • Eenvoudige Input/Output: lezen van gegevens, bewerken van gegevens, uitvoer van gegevens
  • Je maakt kennis met een docent en lesmethode van Hogeschool Utrecht

Onze TOA natuurkunde, docenten onderbouw en leerlingen gaan deze cursus volgen.

Meer info en aanmelden
Start 8 Maart - 17.00, het ideale excuse om niet te helpen met afwassen :slight_smile:

1 like