i&i vindt de privacy van bezoekers en gebruikers van deze website belangrijk.
Daarom proberen we uiterst zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens.
Dit privacydocument beschrijft hoe i&i omgaat met deze gegevens.

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen alleen de gegevens die nodig zijn om deze website goed te laten functioneren als gemeenschappelijk forum. We verzamelen gegevens als je registreert en wanneer je dit forum gebruikt (lezen en schrijven).

Je kunt dit forum gebruiken zonder je te registreren. Als je je bij dit forum registreert, kan je naam en e-mailadres gevraagd worden. We controleren dit mail-adres door je een mail te sturen met een unieke link. Als je op die link klikt, weten we dat jij het e-mailadres beheert.

Als je je registreert en als je op het forum post, slaan we het IP-adres op waarmee deze post gemaakt is. We bewaren mogelijk ook server-logs waarin de IP-adressen van de bezoekers van het forum voorkomen.

Je bijdragen aan het forum zien we als een bijdrage aan een publieke discussie:
door deze op het forum te plaatsen geef je i&i toestemming om deze te publiceren.
Je kunt je bijdragen eventueel wel laten anonimiseren, zie verderop.

Waarvoor gebruiken we deze informatie?

De informatie die we over je verzamelen gebruiken we voor de volgende doeleinden:

  • voor het personaliseren van je gebruik - je informatie helpt ons om je beter van dienst te zijn;
  • voor het verbeteren van het forum - we proberen continu dit forum te verbeteren op basis van de informatie en feedback die we van je krijgen;
  • voor het sturen van periodieke e-mails - het e-mailadres dat je opgeeft kan gebruikt worden om je berichten te sturen op grond van activiteit in het forum. Je kunt zelf instellen dat je bepaalde berichten wilt ontvangen. En andere gebruikers kunnen je via het forum een bericht sturen (zonder dat je e-mailadres daarbij vrijgegeven wordt).

i&i verwerkt je persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen voor derden. i&i wordt ook geen ‘eigenaar’ van de verzamelde persoonsgegevens: je blijft volledige zeggenschap houden over de persoonsgegevens die je aan i&i verstrekt.

i&i bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor i&i deze verzamelt of verwerkt.

Hoe beschermen we je informatie?

We gebruiken een aantal beveiligingsmaatregelen om je persoonlijke informatie te beschermen wanneer je deze invoert of gebruikt.

En wat kun je zelf doen?

  • zorg voor een veilig en uniek wachtwoord; gebruik dit niet op andere websites;
  • houd je mail veilig: we gaan ervan uit dat alleen jijzelf bij je mail kunt;
  • gebruik zo mogelijk 2-factor authentication. Dit kun je inschakelen
  • (Als je je wachtwoord kwijt bent, of je apparaat/toepassing voor 2-factor authentication, kunnen we je helpen om weer toegang te krijgen.)

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We doen ons best om ervoor te zorgen dat:

  • de serverlog met gebruikersgegevens (IP-adressen) niet langer dan 90 dagen bewaard blijven;
  • de IP-adressen van geregistreerde gebruikers en hun posts niet langer dan 5 jaar te bewaren.

Cookies

We gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestanden die een webserver op je computer plaatst via je webbrowser (als je dat toestaat). Aan de hand van deze cookies kan de webserver je browser herkennen en, als je een geregistreerde gebruiker bent, je browser koppelen aan je account.
(Dit is bijvoorbeeld nodig om in te loggen en om ingelogd te blijven.)

We gebruiken cookies om je voorkeuren op te slaan voor toekomstige bezoeken, en om
geaggregeerde gegevens over het gebruik van de website te verzamelen, om je gebruikerservaring te kunnen verbeteren.

We kunnen hierbij derde partijen contracteren om ons te helpen onze bezoekers beter te begrijpen. Deze partijen mogen de informatie die ze via ons verzamelen niet anders gebruiken dan voor het verbeteren van onze diensten.

Stellen we informatie beschikbaar aan derden?

We verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in jouw opdracht of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Ook kunnen derde partijen die ons helpen bij de technische werking van deze website toegang hebben tot jouw persoonsgegevens; deze partijen zijn gehouden deze informatie als vertrouwelijk te beschouwen.

We kunnen het beheer en de verwerking van je persoonsgegevens laten uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevens krijgen. Deze toegang verlenen we onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement alsmede de geheimhoudingsplicht als opgenomen onder 3 in acht neemt.

Met deze derden sluit i&i (verwerkers)overeenkomsten om er zeker van te zijn dat de afspraken worden nagekomen.

Welke rechten heb je?

Je hebt – volgens de wet, en voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van jouw eigen persoonsgegevens.

De belangrijkste van je persoonsgegevens vind je op je profielpagina’s. Daar kun je deze gegevens inzien en aanpassen.

Ook kun je – in een aantal gevallen - het verzoek doen om ‘te worden vergeten’ in welk geval al je persoonsgegevens worden verwijderd. Een verzoek hiervoor kun je doen door een e-mail aan privacy@ieni.org. Bij dit ‘vergeten’ blijven je posts bestaan, als bijdrage aan een publieke discussie. Je bijdragen worden dan wel geanonimiseerd.

Je toestemming

Door deze website te gebruiken ga je akkoord met deze privacy-voorwaarden.

Veranderingen in deze voorwaarden

Als we onder privacy-voorwaarden veranderen, zullen we dat melden via deze pagina.

Dit document is CC-BY-SA. Laatst bewerkt 26-12-2018

(Gebaseerd op het oorspronkelijke document van discourse.org.)