Nieuwe opleiding Fontys Tilburg

Ik heb in de herfst meegedaan aan discussiemiddagen voor het vormgeven van een nieuwe opleiding voor ons vak in Tilburg, en ik ben zo vrij om hier even de aankondiging te pluggen:

Opleiding voor Leraar Digitale geletterdheid en Informatica

Fontys Lerarenopleiding Tilburg start per 1 september 2021 te starten met een opleidingstraject voor digitale geletterdheid en informatica. Dit opleidingstraject is een afstudeerrichting van de Lerarenopleiding Techniek (tweedegraads). Er bestaat al een afstudeerrichting Science & Technology, dat zich richt op werkplaatstechniek en het leergebied Mens en Natuur en nu komt er een tweede afstudeervariant ā€œDigitale geletterdheid & Informaticaā€, dat zich meer gaat richten op digitale techniek en het leergebied Digitale Geletterdheid. Fontys speelt hiermee in op de toekomstige vraag naar dit soort docenten.

Waar leiden we voor op?

De opleiding kent vier beroepsrollen: de talentcoach, de ontwerper, de netwerker en de IT-professional. De talentcoach is in staat om het talent van leerlingen te herkennen, benoemen en tot ontwikkeling te brengen. De ontwerper is in staat om leeromgevingen te creƫren waar leerlingen aantoonbaar van leren. De netwerker verbindt de leeromgevingen met de maatschappij om het leren zo levensecht mogelijk te maken. De IT-professional heeft een passende vakinhoudelijke bagage.

We leiden leraren op die leerlingen met hoofd, hart en handen leren:

  • hoe ze om willen gaan met hun vindbaarheid en zichtbaarheid op internet en de mechanismes hierachter begrijpen en kunnen toepassen;

  • hoe ze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor digitaal burgerschap en welke kennis er nodig is om verantwoorde keuzes te maken.

  • data en informatie te beoordelen, interpreteren en bewerken zodat je er iets mee kunt;

  • de basiskennis van IT te beheersen, zodat ze veilig en vertrouwd om kunnen gaan met algemene digitale producten, nu en in de toekomst;

  • de denkvaardigheden toe te passen die nodig zijn om problemen te vertalen naar structuren, zodat het probleem met een computer is op te lossen (computational thinking);

  • om met IT-achtige omgevingen leuke projecten uit te voeren, zodat de wereld van HighTech begrijpelijker wordt en ook die van henzelf.

De leerlingen leren dit soms in een speciaal daarvoor ingericht vak, of geĆÆntegreerd in andere vakken, afhankelijk van de keuze van de school. De docent digitale geletterdheid & informatica zal in staat moeten zijn om hier zelf onderwijs in te verzorgen, maar ook collegaā€™s te ondersteunen om vakintegratie succesvol te laten verlopen.

Hoe leiden we op?

De opleiding is volledig gebaseerd op leeruitkomsten. Dat betekent dat de deelnemers zelf aan de slag gaan om leeruitkomsten aan te tonen. Eerder verworven competenties kunnen ingezet worden om leeruitkomsten te verwerven. Hierdoor loopt iedere student een persoonlijk traject en is versnellen mogelijk. Gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke overlap met de afstudeerrichting Science & Technology, waardoor het halen van een dubbele bevoegdheid binnen een redelijke termijn mogelijk moet zijn.

Praktisch

De bijeenkomsten zijn op maandagmiddag. De deelnemers worden dan geacht aanwezig te zijn om samen met studiegenoten, docenten en experts hun opleiding vorm te geven. Een groot deel van de studielast zit in het werkplekleren. Hier past de student de verworven inzichten toe en haalt de student het bewijs vandaan om de leeruitkomsten aan te tonen. Voor de opleiding is het daarom een

voorwaarde om over een passende werkplek te beschikken of hier moet zicht op zijn. De opleiding denkt graag mee.

Misschien nog iets over:

  • wat voor soort studenten geschikt zijn voor deze opleiding, aangezien er veel gevraagd wordt van hun eigen leervermogen

  • hoe men zich kan oriĆ«nteren

  • raakvlakken met andere studies bij Fontys (die van de PTH?)

Meer informatie

Opleidingscoƶrdinator Lerarenopleiding Techniek, afstudeerrichtingen Science & Technology en Digitale Geletterdheid & Informatica

Mandy Stoop mandy.stoop@fontys.nl

Website volgt binnenkort (indien deze voordien uitgestuurd wordt)

2 likes

Wat fijn dat Fontys met deze opleiding komt! Ik wens jullie veel studenten toe!

Elk initiatief is fantastisch, alhoewel het naar mijn idee allemaal rijkelijk te laat is. De overheid zou zich kapot moeten schamen.