Wat zijn je vragen over ChatGPT in het onderwijs?

Welke vragen heb jij over het gebruik van ChatGTP in het onderwijs, door docenten en door leerlingen? Deze vragen kunnen we hieronder bespreken, en ook in de workshop ChatGPT in het onderwijs tijdens de i&i conferentie van 9 november 2023 aan de orde stellen. Deze workshop is bedoeld voor docenten van alle vakken.

Fijn om te zien dat ChatGPT aan bod zal komen. Generatieve AI is een fantastische tool om snel inspiratie op te doen voor creatieve taken, maar ook voor allerlei vormen van ondersteuning zoals bij programmeren. Ik heb al een aantal opdrachten gegeven waarbij leerlingen generatieve AI in moeten zetten en de output kritisch moeten evalueren.

Vanzelfsprekend heb ik ook allerlei vragen:

  1. In hoeverre vinden wij de inzet van generatieve AI ok, ook wanneer het voor de makers onduidelijk is op basis waarvan het antwoord tot stand is gekomen en in het algemeen de meest populaire LLM’s closed source zijn? Zie punt 2.

  2. In hoeverre vinden we de inzet van generatieve AI ok (bij leermiddelen/uitgeverijen) als het voor de eindgebruiker (nog?) onduidelijk en niet zichtbaar is in hoeverre hij/zij zelf bijdraagt aan training van de achterliggende AI? Wie is straks eigenaar van alle data die gebruikers erin stoppen en op wiens systemen staat die data? En is dat wenselijk in schoolcontext als je bedenkt dat gebruikers ondanks allerlei disclaimers ook input kunnen leveren met gevoelige of vertrouwelijke gegevens?

  3. Wat zijn de ontwikkelingen in het onderwijs wat betreft het gebruik van (open-source) LLM’s die bijvoorbeeld in beheer zijn van de overheid zelf en/of offline/privé gebruikt kunnen worden?

  4. Hoe zorgen wij ervoor dat naast het uitdragen van de mogelijkheden van deze technologie het werken met een krachtig kennis curriculum centraal komt te staan zodat resultaten van een LLM ook daadwerkelijk op waarde geschat kunnen worden en er geen klakkeloos over- en aannemen als gebruik ontstaat? Plat gezegd: hoe voorkomen we dat er een domme AI-afhankelijke echokamer generatie ontstaat?