SLO-documenten bij het informatica-curriculum

Het advies voor het informatica-examen op de website van SLO beschrijft het curriculum voor HAVO en VWO, en geeft hierbij ook een korte uitleg. Dit advies is overgenomen en gepubliceerd in de staatscourant (5 oktober 2016). Dit examenprogramma geldt voor de leerlingen die in schooljaar 2019/2020 beginnen met informatica (in klas 4 HAVO/VWO).

De SLO-website geeft ook een overzicht van het examenprogramma.

Handreiking

Een uitgebreidere toelichting op het examenprogramma is te vinden in de SLO-handreiking informatica.

Lesmateriaal keuzethemaā€™s

Onder regie van SLO werken teams van docenten en docent-opleiders/steunpuntcoƶrdinatoren aan lesmateriaal voor de keuzethemaā€™s van dit examenprogramma. Dit materiaal is bereikbaar via de SLO-i&i website. Bij het materiaal staat aangegeven wat de status is (testfase, compleet (1.0) , gecertificeerd).

1 like