Resultaatverbeteringstoets --> hoe aan te pakken?

Degene die net de nieuwe slaag/zak regeleing goed hebben gelezen, weten dat ook voor het vak informatica een resultaatverbeteringstoets (RV) geldt, wat voor 50% van het eindcijfer meetelt. Een groot verschil dus met hoe het vak normaliter gaat.

Ik wil graag deze topic gebruiken om met elkaar erover te kunnen sparren hoe men een dergelijke toets kan vormgeven. Zijn er al mensen met ideeën over?

Zelf moet ik er ook nog eens goed over nadenken namelijk.

2 likes

Vragen te over, o.a.

Moet zo’n toets alle schoolexamenstof toetsen? Of mag het een deeltoets zijn?
Moet het een schriftelijke toets zijn of mag het ook PO-achtig zijn?

1 like

Volgens de brief van de minister aan de kamer moet het een schriftelijke toets zijn over de hele examenstof.

1 like

Volgens het examenblad:
https://www.examenblad.nl/document/vl7br606ht78-servicedocument-2-vo

De RV-toets wordt gemaakt door scholen zelf, waarbij men zich zoveel als mogelijk baseert op het gehele PTA van het betreffende vak. Stichting Cito ontwikkelt een handreiking om scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van de RV-toetsen.

Ik lees hierin nergens dat het een schriftelijke toets moet zijn - al wordt dat tussen de regels door wel gesuggereerd.

1 like

Dag Eelco (en ook anderen :slight_smile: )
Dank voor het antwoord. Het stuk over het Cito heb ik per ongeluk gemist. Dan wacht ik gewoon af tot Cito met goede richtlijnen komt.
Ik ben benieuwd. Hopelijk kunnen we ook wat goede ideeën uitwisselen in de vakvereniging, want het lijkt me nogal een uitdaging om een toets te maken die 50% meetelt.

Veel succes allemaal in de komende tijd!

1 like

Mag ik niet gewoon een aanvulling vragen op de PO’s en het cijfer in Magister bijpunten? Lijkt me een stuk handiger daar ik alleen met PO’s werk.

1 like

Er bestaan staatsexamens informatica. Deze vind ik (mening dus) voor een deel niet zo goed (er staan ook nogal eens fouten in, ook bij de antwoorden), maar voor een deel ga ik er uit gebruiken voor de RV.

Op Curacao/Antillen hebben we een Centraal Schriftelijk Examen Informatica.
In de examens komt “de hele stof” voor.
Kijk eens naar een aantal examens voor een idee hoe schriftelijk veel stof af te vragen.
Nb. Ik ben me ervan bewust dat niet alle vragen bruikbaar zijn. Maar het principe werkt wel.
Tip: bekijk verschillende jaren, haal daar bruikbare vragen uit en oefen wat opgaven met de leerlingen zodat ze idee hebben hoe ze de antwoorden op papier moeten geven.