Programmeren in code.org applab

Mijn leerlingen in 4h en 4v hebben bijgevoegde programmeeropdracht gemaakt als PO.

Eindopdracht PO1in 4h en 4v.pdf (188,9 KB)