Planning voor Module J,P: Games maken en ervaren

Ik wil de module gaan gebruiken voor de 5e klas, havo en vwo. Ik wil het materiaal gebruiken zoals dat in Fundament geplaatst is.
Ik heb er een paar vragen over en hoop dat iemand kan helpen vanuit diens ervaring ermee.

  • Ik lees in de inleiding dat er een docentenhandleiding (met overige uitwerkingen) + toetsen is. De link die daarbij staat verwijst naar het I&I forum maar doet het niet. Waar vind ik dit materiaal?
  • Is er een lesplanning of periodeplanner? Welke tijdsbesteding (bv. in slu) is er bij bedacht? Ik heb mijn klas slechts 6 weken 3x45min. Ik kan onmogelijk alle stof behandelen lijkt me. Einddoel is dat ze zelf een OO spelletje met p5.js kunnen maken ter beoordeling. Welke selectie uit de stof zal ik maken? Wat is minimaal te behandelen in relatie tot welke leerdoelen?
  • Wat is de bedoeling van obfuscator in de live omgeving?
  • Wat is de bedoeling van MyG in de live omgeving? Als ik er op klik zie ik een nieuw browservenster met rechtsonderin de tekst “Pas de grootte van je browsersch…”?

Alle hulp en tips zijn welkom. Dank alvast.