Over de categorie Lesmateriaal

Zelfgeschreven materiaal, lesbrieven, verdiepende stof, uitbreidingen op de methodes en alles over de keuzemodules kun je hier vinden.

De subcategorie Docentenmateriaal is alleen toegankelijk is voor leden die in de groep “docenten”.
Als je daarvoor in aanmerking denkt te komen, stuur dan een verzoek waarin je aannemelijk maakt dat je docent bent aan @eelco of aan @Ramon.

1 like