Over de categorie Informatica-curriculum

Het nieuwe curriculum informatica en de invoering ervan kan hier besproken worden.