Nakijkmodel PO game en website

Ik merk al een paar jaar dat ik veel tijd kwijt ben aan het nakijken van praktische opdrachten, bijvoorbeeld een game, een website, een database, etc. Hebben jullie tips of misschien een nakijkmodel waarmee ik snel een praktische opdracht kan nakijken? Op dit moment ben ik op zoek naar die van een game (gamemaker en unity) en een website. Veel dank alvast voor jullie hulp!

3 likes

Een paar tips :

  • presentaties met een klein code voorbeeld
  • reflectieverslag met daarin praktisch voorbeeld
  • groepsweb
  • rondlopen en aantekeningen maken tijdens het werken aan een PO

PO’s nakijken kost mij relatief veel tijd, een proefwerk kan automatisch nagekeken worden. Toch doen wij veel PO’s omdat leerlingen dan op een andere manier aangesproken worden. Termen als ‘leerlingen aan het stuur’ en ‘eigenaarschap’ zie ik vaak terug in de reflecties van mijn leidinggevende.

Kun je daarmee uit de voeten? Ik kan ook een beoordelingsrubrics met je delen mocht je daar behoefte aan hebben.

Veel leerlingen delen al hun materiaal via GitHub en Google Classroom. Vooral de eerste tool heeft veel potentie. Komende vakantie wil ik eens dieper kijken naar alle mogelijkheden van GitHub education.

1 like

Hoi,
Ik laat leerlingen een korte filmpje (+/-5min) maken waarin ze een demo geven van wat ze gemaakt hebben.

  1. Laat zien wat het doet, hoe je getest hebt en wat nog niet helemaal goed werkt
  2. Laat een functie zien die je geschreven hebt waar je het meest trots op bent
  3. Blik terug op iets wat je lastig vond en leg uit wat je gedaan hebt om dit op te lossen

Meestal hoef ik dan alleen nog even naar de code te kijken om die te beoordelen op code kwaliteit.
Misschien heb je hier wat aan.

1 like

De beoordelingsmodellen voor de website en game die wij op school gebruiken staan hier:
https://informatica.emmauscollege.nl/docenten/O1-website-rubric.xlsx
https://informatica.emmauscollege.nl/docenten/O2-game-rubric.xlsx
De bijbehorende opdrachten vind je op dezelfde site (geen links, want nieuwe gebruikers mogen maar 2 links plaatsen):
zelfdesite/opdrachten/website/
zelfdesite/opdrachten/game/

De game opdracht is inhoudelijk anders dan jouw game, wij gebruiken geen gamemaker of unity, maar javascript met de p5js library.

Als leerlingen redelijk foutloos iets opleveren wat aan de basisverwachtingen voldoet, dan verdienen ze een 6 of 7. Voor een 8 of hoger moeten ze echt iets heel goed gedaan hebben of iets bijzonders hebben toegevoegd. Bij voldoende inzet gaan we doorgaans niet lager dan 4.

We letten op de buitenkant (hoe ziet de site eruit / welke functionaliteit heeft de game) en de binnenkant (hoe geavanceerd en netjes is de code). Proces (inzet) is 20%, de game maken ze in groepjes van twee, samenwerking valt dan ook onder proces. We gebruiken GitHub, dus hebben redelijk zicht op hoe de code zich ontwikkelt over de tijd, dat helpt bij de beoordeling van dit aspect.

Presentaties of 1op1 toetsjes doen we niet, omdat dat veel lestijd kost. Maar als iemand in het groepje beduidend minder gedaan heeft, dan kan ik die een kleine mondelinge overhoring of opdracht geven om kennis en kunde te bewijzen.

Sander van Geest (Emmauscollege Rotterdam)