Micro:bit - theorie + opgaven (om op papier te maken)

Dag allemaal,

In het kort:
via de onderstaande link vind je een dictaat van mij waarin ik o.a. snel de controlestructuren (if, loop, functie) wil uitleggen aan leerlingen en leerlingen mee wil laten oefenen met opgaven, alsook binair rekenen en computerarchitectuur. De micro:bit is als uitgangspunt hiervoor genomen, en veel opgaven bevatten dus M:B-code.
LET OP! Het gaat in dit dictaat dus niet zozeer om programmeren, maar meer om opgaven maken zoals je ook wiskundesommen maakt.
Gebruik en misbruik het vooral, en geef ook zeker terugkoppeling want dit is zeker een document in ontwikkeling, waar ik al jaren mee worstel. :slight_smile:
De link: [https://drive.google.com/file/d/1UAa2XaH7p-QDQJsQ7H4MIdn3bFM75_tk/view?usp=sharing](http://KLIK HIER)

Iets meer achtergrond:
Als docent op een VAVO (volwassenenonderwijs) moet ik in 1 jaar door alle stof van informatica gaan. Dat betekent dus dat ik ze op hoog tempo van alles wil/moet aanleren. Daarom ben ik jaren geleden begonnen met eigen lesmateriaal te schrijven om zoveel mogelijk een rode draad te maken.
De laatste jaren merkte ik dat leerlingen veel reproduceren qua code die ze via websites aanleren, maar de controlestructuren vaak amper goed beheersen. Dat vergt naar mijn mening meer oefening, maar ik heb niet de tijd om ze te veel zelf te laten rommelen en experimenteren met verschillende producten. Daarom heb ik zelf opgaven gemaakt die ze wat meer inzicht moeten bieden in die controlestructuren. Het komende jaar ga ik dit voor het eerst experimenteren, dus ik ben ook benieuwd hoe het zal vallen.

Dit dictaat is overigens nog minder dan 1/3 van wat ik doe in een jaar, maar op micro:bit vlak is dit de enige die er nu toe doet. Overige materialen wil ik ook gerust delen. :slight_smile:

2 likes

Leuke onderwerpen! Is het voor HAVO / VWO of beide? Best wel héél veel verschillende onderwerpen voor 1 periode ja. Misschien nog slag er overheen waarin je kijkt welke onderwerpen beslist noodzakelijk zijn en welke niet (bijv. voor Microbit is de stap OO niet persé noodzakelijk natuurlijk)? Gevaar veelheid aan onderwerpen is natuurlijk wel verlies van begrip / diepgang.