Lessentabel informatica advies gevraagd

Vanuit de schoolleiding heb ik het verzoek gekregen om een voorstel/beleidsplan op te stellen voor de informatica lessen in de bovenbouw en daarbij ook informatie van andere scholen te gebruiken over de lessentabel. Hoeveel uur hebben jullie in welke leerjaren (en hoe lang duren jullie lessen?)

Huidige situatie
Havo 4: 3 lessen x 50 minuten
Havo 5: 3 lessen x 50 minuten

VWO 4: 1 les x 50 minuten
VWO 5: 3 lessen x 50 minuten
VWO 6: 3 lessen x 50 minuten

Gewenste situatie die ik nu voor ogen heb:
VWO 4: 3 lessen x 50 minuten
VWO 5: 2 lessen x 50 minuten en 1 projectuur (combi van V5 en V6 samen)
VWO 6: 2 lessen x 50 minuten en 1 projectuur (combi van V5 en V6 samen)

Welke informatie/argumenten hebben jullie gebruikt op school om zoiets voor elkaar te krijgen?
Uiteraard bied dit meer de mogelijkheid om een echt praktijkvak te zijn waarin dmv projecten het onderwijs aangeboden wordt, waarbij in het voorstel er ook tussen V5 en V6 samengewerkt kan gaan worden in het projectuur. Daarbij hebben de leerlingen natuurlijk meer mogelijkheden om het interpersoonlijke vaardigheden te verbeteren.

De huidige situatie stamt nog uit de tijd voordat het nieuwe examenprogramma van informatica in is gegaan. V4 heeft informatica verplicht, pas eind V4 wordt er nu gekozen. Vanaf volgend jaar zou er dan in V3 al gekozen moeten worden voor informatica. Dat levert aan de ene kant een versobering op, maar zorgt er wel voor dat er meer lestijd voor het vak is voor de leerlingen die het kiezen.

1 like

Bij ons is het als volgt:

4 havo 3 lessen van 50 min
5 havo 2 lessen van 50 min

4 vwo 2 lessen van 50 min
5 vwo 3 lessen van 50 min
6 vwo 2 lessen van 50 min

Wij zouden in 4 havo ook nog wel een uur er bij willen maar is om uiteenlopende redenen niet haalbaar.

1 like

Bij ons is het:
4 en 5 havo 3x45min waarvan 1 blokuur
4 en 5 vwo 2x45 min in blokuur
6 vwo 3x45 min waarvan 1 blokuur
De vwo klassen zitten een blokuur bij elkaar, deze zijn te klein los. Die kunnen dus vertikaal samenwerken.
Sprokkelaars die het vak doen maar waarbij het niet in het rooster past, mogen bij iedere les aansluiten, ongeacht stroom of jaar.
Blijkbaar is er een formule die afhankelijk van klasomvan contacttijd per leerling berekent en daarop wordt het aantal uren aangepast. Heb je grotere klassen, dan kan er nus meer uren worden ingeroosterd.

4 h/v: 2 x 70 min
5 h/v: 2 x 70 min
6 v: 1 x 70 min

De leerlingen werken daarnaast vaak zelfstandig aan hun opdrachten, waarbij zij gebruik maken van online Q&A documenten (waar ik ook buiten lessen op vragen reageer).
Voor 4/5 werkt dit goed, maar sommige 6v leerlingen vinden een contactmoment per week te wenig.

ik ken ook situaties waarin 4VWO geen uren aangeboden krijgt en daarbij de lessen verdeeld worden over 5VWO en 6VWO. Dat levert vooral wat ruimte op bij complexere projecten en meer diepgang op ‘later’ leeftijd.

Bij ons is de lestijd:
4H: 3x45min
5H: 2x45min
4V: 3x45min
5V: 2x45min
6V: 2x45min
Daarnaast: 3 keuzeuren per week, waar leerlingen kunnen kiezen naar welk vak ze gaan. We hebben dan alle jaarlagen door elkaar (anders kunnen we het niet bemensen en is de animo per les te laag).

Voor combineren van 2 lesuren tot blokuren kon ik afgelopen jaar een verzoek indienen. In de 4e klas (3 lesuren) lijkt dat redelijk te lopen, in de andere jaarlagen hebben we dat soms ook maar dan lopen we er wel tegenaan dat als er een keer lesuitval is, dat je die groep gelijk de hele week niet ziet.

De discussie over hoeveel uren heb ik nooit hoeven/kunnen voeren, het is bij ons al jaren min of meer zo.

Sander van Geest