Informatica voor alle profielen

Een vraag die zo nu en dan opduikt is wat (wettelijk gezien) de plek van het VO bovenbouw-vak informatica is in de profielen. Kort samengevat is het antwoord:

Informatica is een profiel-keuzevak in het profiel Natuur en Techniek en een keuzevak in de vrije keuzeruimte voor alle profielen.

Zie hiervoor o.a. Profielen - SLO

Het huidige informatica-examenprogramma is duidelijk gericht op alle profielen. Uit de opdracht aan de betreffende commissie (p.41):

Ieder examenprogramma bestaat uit enkele kerndelen en keuzedelen. De keuzedelen sluiten aan bij de karakteristieken van de vier profielen in de tweede fase. Ze zijn toegankelijk voor alle leerlingen die informatica hebben gekozen, ongeacht in welk profiel ze examen afleggen.

De commissie zelf schrijft (p.11)

Toch moet dit examenprogramma de basis zijn voor informaticaonderwijs dat voor alle havo- en vwo- leerlingen in alle profielen aantrekkelijk is. Wij denken dat de hiervoor benodigde differentiatie vooral is vorm te geven via de keuzethema’s en de contexten waarbinnen de concepten tot leven worden geroepen.

De paginanummers verwijzen naar het Advies examenprogramma informatica havo/vwo(SLO 2016).