Docententekort in beeld – Help 2 minuten mee!

Onderstaande bericht kreeg ik via de NNV; het zou enorm helpen dat we deze monitor goed weten te vullen met informatica gerelateerde informatie. Dank, Ramon

De Bètalerarenkamer is in het leven geroepen om te proberen het tekort aan bètadocenten terug te brengen. Middels de Bètalerarenmonitor wil de kamer de situatie van bètaleraren in de tekortvakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica in beeld brengen. Uw hulp hierbij is zeer welkom. De monitor gaat laten zien hoe het docentencorps is opgebouwd en hoeveel nieuwe aanwas er is, maar zal bijvoorbeeld ook lerarensalarissen tonen. Gebleken is dat lang niet alle cijfers waar de kamer naar op zoek is, ook daadwerkelijk bekend zijn.

Daarom vragen we u als leraar om een korte anonieme enquête van maximaal 10 vragen in te vullen. Met uw antwoorden kunt u een steentje bijdragen aan de Bètalerarenmonitor, die we breed in willen zetten om aandacht te vragen voor oplossingen voor het tekort en om nieuwe enthousiaste leraren te werven. Het invullen van de vragen duurt ongeveer 2 minuten, Bij voorbaat heel veel dank.

Naar de enquête

2 likes

Ik stel de 23 clicks op prijs! Wil je, als je dit nog niet hebt gedaan deze enquete invullen?
Mogelijk zijn er ook collega’s in de sectie of in het nascholingsnetwerk die je kunt wijzen op deze enquete. Dankjewel!