COVID-19 en practicum

Informatica en ITTL zijn praktische vakken. Leerlingen werken met individuele of groepsopdrachten veel op de PC of laptop en met materiaal als Lego Mindstorm en Arduino. Daarnaast heb ik geen onderwijsassistent of TOA tot mijn beschikking.

In mijn school is de strikte regel 1,5 mrt afstand tussen leerlingen en personeel.
Mijn lokaal is daarop niet ingericht, wat betekent dat ik achter mijn bureau zou moeten blijven om les te geven. (7 verschillende klassen met gemiddeld 25 leerlingen)

Hoe lossen jullie de begeleiding van leerlingen op bij de praktische onderwerpen van Informatica en ITTL?

Bij onze dezelfde regels. Wij krijgen in elk lokaal een ‘kuchscherm’. Als docent kun je aan de ene kant zitten, de leerling kan aan de andere kant aanschuiven. Je kunt zo individueel begeleiden bij een vraag.
Alternatief is dat je een leerling via Teams zijn scherm met je laat delen, net zoals dat bij het thuisonderwijs gebeurde. Maar het blijft wel behelpen.

Ik gebruik AB Tutor. Daarmee kun je op afstand meekijken, maar ook hun computer overnemen (wat ik soms doe als iets zodanig in de soep zit, dan stapje voor stapje uitleggen te veel tijd kost).
Daarnaast is er een overzicht waarop je beeld van alle schermen in het lokaal hebt, kun je op alle schermen demonstreren (of blokkeren), etc.

Bevalt mij heel goed, maar het blijft anders dan echt lesgeven…

Wij krijgen van school ook van die soort slijptol-maskers. Meeste klassen zijn hier kleiner, dan is er achter de leerlingen een lege rij tafels, maar in de drukke klassen zet ik zo’n gelaatsscherm op als ik rondloop.