Co-teach site down?

Leerlingen zoeken het document op Co-teach over de heuristieken van Nielsen. De hele website lijkt er echter uit te liggen. Heeft iemand deze PDF?