Actueel onderwerp: voorstel wetgeving kinderpornografie

Een actueel onderwerp om te bespreken in de klas, in het kader van domein Q (Maatschappelijke en individuele invloed van informatica). Een groep wetenschappers (o.a. specialisten van faam op het gebied van Cybersecurity, Encryptie e.d.) heeft een open brief geschreven waarin de voorgestelde EU-wetgeving met betrekking tot kinderpornografie ten zeerste ontraden wordt (eigenlijk afgekraakt wordt), vanwege de te verwachten zij-effecten. Enkele vragen die daarbij aan de orde kunnen komen:

  • begrijp je de argumenten die deze wetenschappers gebruiken?
  • vind je de argumenten van deze wetenschappers overtuigend? waarom wel/niet?
  • ben jij voldoende digitaal geletterd om hierover na te denken?
  • zijn de politici die hierover moeten beslissen voldoende digitaal geletterd? of is dat niet nodig?
  • kun je nog meer argumenten vinden voor/tegen deze wetgeving?

In zijn column in Trouw schenkt Ilyaz Nasrullah hier aandacht aan. Je kunt dit onderwerp niet goed begrijpen en bespreken als je niet voldoende digitaal geletterd bent - en dat is zeker een zorg met betrekking tot de politiek.